Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

ENGLISH PROJECT
Un dels reptes d’Avantis és aconseguir que els nostres alumnes gaudeixin de la llengua estrangera i es familiaritzin amb ella, per això hem integrat l’anglès en el dia a dia de manera progressiva: a I-0 i I-1 impartim 30min d’anglès cada dia; a I-2 fem 1’5h d’anglès diàries.
 
En aquesta etapa en què es comença el desenvolupament del llenguatge, la manera d’aprendre l’anglès es basa en cançons, jocs i activitats ordinàries. La finalitat principal és que els alumnes es familiaritzin amb els nous sons i gradualment siguin capaços de comprendre idees senzilles i expressar-se en la mesura de la seva maduresa.