Avantis_logo

ESCUELA CONCERTADA
por la Generalidad de Cataluña

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

Fecha

Sep 13 2023

Hora

6:00 pm - 7:00 pm

Reunión extraescolares Avantis

Contingut: informació pràctica i detallada sobre les activitats extraescolars que ofereix l’escola.
Hora: 15:30h
Ubicació: Saló Albella

Contenido: información práctica y detallada sobre las actividades extraescolares que ofrece el colegio.
Hora: 15:30h