Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

CONEIX AVANTIS

La nostra missió

Avantis és el centre d’educació infantil de Pineda i Xaloc, està situat al costat de tots dos col·legis, a la Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat. Pensat per a nens i nenes des dels 0 als 6 anys, consta d’un tram privat que correspon a la Llar d’Infants (alumnes de 0 a 3 anys) i d’un tram concertat, el Parvulari, per a alumnes de 3 a 6 anys.

 
La nostra fita és acompanyar-vos, recolzar-vos i orientar-vos en el vostre projecte familiar, contribuint a la felicitat dels vostres fills i al desenvolupament de tot el seu potencial. Combinant l’exigència amb l’afecte, els ajudem a créixer amb seguretat personal i a evolucionar, pas a pas, en el camí de l’autonomia i del procés de maduresa.
 
El projecte que oferim se centra en la persona i té en compte tots els seus aspectes. L’afectivitat, els sentiments, les emocions tenen un paper essencial en l’aprenentatge; per això el desenvolupament cognitiu i el motriu van completament lligats a l’afectiu, social i transcendent de cada nen i cada nena.

La nostra fita és contribuir a la felicitat dels vostres fills i al desenvolupament del seu potencial