Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

ENGLISH PROJECT

Llar d'Infants

Estar regularment immers en un idioma nou marca l’inici del procés d’aprenentatge. És per això que, un dels reptes d’Avantis és aconseguir que els nostres alumnes gaudeixin de la llengua estrangera i es familiaritzin amb ella desde petits. Per això hem integrat l’anglès en el dia a dia de manera progressiva:

  • A I-0 i I-1 impartim 30min d’anglès cada dia
  • A partir d’I-2 fem 1’5h d’anglès diàries

En aquesta etapa en què es comença el desenvolupament del llenguatge, la manera d’aprendre l’anglès es basa en cançons, jocs i activitats ordinàries. La finalitat principal és que els alumnes es familiaritzin amb els nous sons i gradualment siguin capaços de comprendre idees senzilles i expressar-se en la mesura de la seva maduresa.

Desde I-2, impartim 7,5 hores d'anglès setmanals

La Caixa Màgica

La Caixa Màgica proporciona materials pràctics que els permeten experimentar i assimilar els conceptes de manera tangible. Aquesta experiència s’enriqueix amb les Cançons Infantils, que ajuden els alumnes a desenvolupar l’oïda, la memòria, el sentit del ritme i la comprensió fonètica i sintàctica, a més de facilitar la internalització de rutines i oferir nombrosos beneficis musicals.

English Corner amb la nativa

Des dels tres anys, els alumnes d’Avantis participen setmanalment a l’English Corner, una activitat d’interacció en anglès en grups reduïts amb professors nadius amb continuïtat fins a Pineda i a Xaloc. A través d’aquesta dinàmica, els alumnes tenen l’oportunitat d’entaular converses en anglès en petits grups de dos o tres integrants.

Educació Infantil

A partir dels tres anys ens centrem a equipar els estudiants amb les habilitats verbals necessàries perquè puguin relatar contes de manera competent.

És essencial que els alumnes se sentin escoltats i compresos a l’idioma estranger perquè puguin confiar en les seves habilitats d’aprenentatge. Iniciem el procés de comprensió de la història mitjançant el llenguatge no verbal, com ara gestos, mirades i expressions, abans d’endinsar-nos en el contingut visual i consolidar gradualment les estructures verbals.

A més, a través de relats, oferim als estudiants un nou vocabulari que es reforça al llarg de les setmanes mitjançant cançons, jocs, projectes i treballs manuals.