Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

PARVULARI
(3-6 ANYS)

Creant les bases del futur

L’etapa de Parvulari va dels 3 als 6 anys i, en el cas de la nostra escola, es tracta d’un tram concertat per la Generalitat de Catalunya. Els objectius d’I-3, I-4 i I-5 a Avantis són:

  • Adquirir un grau progressiu d’autonomia.
  • Progressar en l’adquisició dels hàbits bàsics: ordre, higiene, alimentació i descans.
  • Aprendre a comportar-se d’acord amb algunes normes que contribueixen positivament a la convivència i relació de grup.
  • Créixer en capacitat de decisió i d’esforç.
  • Comunicar-se i expressar-se de forma adequada en els diferents llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic.

A Avantis integrem les metodologies tradicionals amb aportacions innovadores que contribueixen al millor desenvolupament infantil. Les bases de l’aprenentatge a I3, I-4 i I-5 són:

  • Les intel·ligències múltiples: fomentem que cada alumne estimuli les 8 intel·ligències a través de totes les activitats que es realitzen dintre i fora de l’aula.
  • El treball per espais: la manera d’organitzar l’aula ofereix una gran varietat de jocs als quals els nens poden accedir d’una forma oberta, acomplint activitats individualment, amb altres companys o amb la professora.
  • El treball per projectes: abordem un mateix tema de manera interdisciplinària, des de les diferents àrees d’aprenentatge.

Projectes de Parvulari

PENSAMENT I CREATIVITAT

Imaginació i expressió artística lliure i compartida.

HORT ECOLÒGIC

Aprenem a través de l'observació i l'experimentació.

MATES SINGAPUR

Basades en el raonament i l'aplicació pràctica.

PSICOMOTRICITAT

Coordinació, ritme i expressió corporal.