Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

STEAM

Les ACTIVITATS STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) permeten als alumnes aprendre de manera activa mitjançant l’experimentació. Així, poden desenvolupar nombroses capacitats creatives, comunicatives i de treball en equip, que promouen l’adquisició del pensament crític.