Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

STEAM

Descobreix el programa de disciplines STEAM d'Avantis

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) és l’acrònim d’una iniciativa interdisciplinar del procés d’aprenentatge que, a partir de contextos i situacions de la vida quotidiana, integra i interrelaciona continguts de les matèries de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, juntament amb habilitats artístiques i creatives.

D’aquesta manera, complementem l’aprenentatge de continguts científics i tecnològics amb el desenvolupament del pensament divergent, de l’estímul de la creativitat i la capacitat d’innovació de l’alumnat per resoldre problemes.

Ciències

Amb les Ciències, els alumnes exploren el món a través de l'experiència.

Art

L'Art facilita afrontar qualsevol projecte amb creativitat, estètica i gust per la bellesa.

Tecnologia

El component tecnològic facilita l'entesa i l'aplicació de les quatre àrees esmentades.

Matemàtiques

L'alumne desenvolupa a través de les Matemàtiques el seu raonament i pensament crític.

Enginyeria

Mitjançant l'Enginyeria es millora el procés i disseny de solucions aprenent tècniques d'exploració, descobriment i solució de problemes.

Objectius

robotica

Presa de decisions

Utilitzem el Bee-bot per ensenyar robòtica de manera lúdica i educativa. Aquest robot simpàtic ajuda els nens a desenvolupar habilitats de pensament lògic, coordinació i treball en equip.

experimentacio

Experimentació

Dissenyar activitats que fomentin la curiositat i el pensament abstracte, el gust per l'experimentació i el desenvolupament pràctic.

art.jpg

Creativitat

Els nens gaudeixen d'activitats creatives com manualitats, pintura i plastica, que en fomenten l'expressió artística i el desenvolupament motor.

mates.jpg

Raonament lògic

Utilitzem el Mètode Singapur per ensenyar matemàtiques de manera efectiva i comprensible. Els estudiants desenvolupen una comprensió profunda dels conceptes matemàtics i milloren les seves habilitas de raonament lògic.

Beneficis

Els projectes STEAM posen als alumnes reptes contextualitzats als que cal trobar solucions de forma integrada.  La metodologia que es fa servir és diversa però, principalment, implica:

  • Treball en equip
  • Presa de decisions
  • Autonomia
  • Organització del temps i dels recursos
  • Assumpció de rols
  • Debat
  • Comunicació