Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

MÚSICA

En el nostre compromís per oferir una formació integral, hem desenvolupat un espai dedicat a la instrucció musical que enriqueix el desenvolupament cognitiu i emocional dels nostres estudiants d’I-4 i I-5.

La nostra docent, altament qualificada amb formació en piano i composició, lidera un enfocament pedagògic adaptat a les necessitats individuals de cada infant. Aquest enfocament es fonamenta en la teoria del desenvolupament musical infantil, aplicant estratègies i recursos didàctics ajustats al nivell maduratiu i cognitiu dels alumnes.

El mètode pedagògic adoptat a les nostres classes de música es basa en la utilització de cançons i materials didàctics específicament seleccionats per cultivar l’interès i la comprensió musical en un context lúdic i motivador. Aquests recursos s’ajusten a les etapes de desenvolupament sensorial, perceptiu i motor dels nens, facilitant així la comprensió i la participació activa en l’aprenentatge musical.

La nostra aula de música està dissenyada especialment per fomentar l’exploració sonora i el desenvolupament d’habilitats musicals. Equipada amb instruments adaptats a les seves capacitats motores, els nostres alumnes tenen l’oportunitat d’experimentar amb melodies, ritmes i moviments, enfortint habilitats cognitives i socials mentre se submergeixen al món de la música.

Avantis comprenem la importància de la música en el desenvolupament integral dels nens i estem compromesos a proporcionar un entorn educatiu enriquidor que fomenti l’amor per l’art musical i promogui un aprenentatge significatiu.