Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

MÚSICA

La nostra escola ha estat seleccionada per haver implantat el projecte pilot KUKIS MUSIC que permetrà, als nostres infants d’educació infantil, aprendre de forma transversal, tots els continguts del currículum amb la música. Aquesta eina facilitarà l’ús de cançons i recursos pedagògics musicals adequats al nivell maduratiu i de coneixements dels nostres nens i nenes, fomentant un aprenentatge divertit i motivador.