Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

PENSAMENT I CREATIVITAT

Amb la mirada posada en una educació més globalitzada, creativa i flexible basada en l’experimentació, el joc i la manipulació, a l’aula de Pensament i Creativitat els alumnes poden investigar i experimentar de manera multisensorial mitjançant la diversitat de materials, creant un ambient còmode per tal d’assolir aquestes habilitats.

És una aula basada en la Pedagogia Relacional i Científica i el treball cooperatiu, on la formació del nen depèn de les mateixes individualitats i de les relacions amb els altres. No només es pretén desenvolupar l’educació artística, sinó també la investigació visual i estètica, la capacitat creadora, i l’esperit crític i d’investigació, facilitant als alumnes augmentar la capacitat de crear nous pensaments on les idees sorgeixen a partir dels esdeveniments i experiències reals i donin lloc a respostes i conclusions reals. Respectant l’autonomia i espontaneïtat i tenint en compte els seus interessos i els diferents ritmes maduratius, atenem a cada alumne de manera individual i respectem els diferents ritmes d’aprenentatge.

A més, ajudem a consolidar el procés de socialització, potenciant la relació entre els infants i motivant la conquista de nous aprenentatges.