Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

LLAR D'INFANTS
(0-3)

El començament d'una dolça història

La Llar d’infants és l’etapa educativa que comprèn els alumnes des dels 4 mesos fins als 3 anys. En el nostre cas es tracta d’un tram privat, no concertat per la Generalitat de Catalunya.

Els objectius de la nostra Llar d’infants són:

  • Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu.
  • Relacionar-se de manera positiva amb el seu entorn i integrar-se en el grup classe.
  • Expressar les pròpies emocions i sentiments.
  • Adquirir les rutines bàsiques d’higiene, alimentació, descans i ordre
  • Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

 

A Avantis integrem les metodologies tradicionals amb aportacions innovadores que contribueixen al millor desenvolupament infantil.

Com aprenem?

ENGLISH PROJECT

Integració de l'anglès en el dia a dia de manera progressiva perquè els nostres alumnes gaudeixin de la llengua estrangera i es familiaritzin amb ella.
Saber-ne més

HÀBITS

Ordre, higiene, alimentació i son; les bases d'un bon desenvolupament.

EXPERIMENTACIÓ MULTISENSORIAL

Potenciem el desenvolupament dels cinc sentits, font principal de l'aprenentatge.
Saber-ne més

APRENENTATGE PER ESPAIS

La manera d'organitzar l'aula afavoreix la iniciativa i l'autonomia del nen.

APRENENTATGE LÚDIC

Aprenem jugant, doncs pels nadons és la manera més natural de fer-ho.

PSICOMOTRICITAT

Ajudem a aconseguir el domini del propi cos, adaptant-nos al moment maduratiu de cada nen.