Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

ICONA

Descobrim la fe pas a pas i en família

A través de sessions dinàmiques i participatives, els alumnes aprenen a descobrir Déu en les situacions ordinàries de cada dia i a agrair-li els regals que d’Ell rebem.