Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

EMOCIONA'T

El projecte

A partir del programa de formació humana propi d’Avantis basat en el treball de les consignes mensuals (ordre, alegria, fortalesa, generositat, obediència…) a I-3, I-4 i I-5 hem creat un nou projecte “EMOCIONA’T!” on es relacionen les emocions bàsiques dels nens (alegria, il·lusió, tristesa, preocupació, estima, enuig, frustració, por) amb les virtuts anomenades anteriorment. D’aquesta manera reforçarem la importància que té la feina de les consignes alhora que desenvoluparem tant habilitats emocionals, afectives-socials com competències per al futur.

El treball d’aquestes emocions es farà tenint en compte un aspecte bàsic dins del procés d’aprenentatge dels alumnes: el principi de contrast.

EMOCIONA’T! pretén relacionar i treballar de manera conjunta tant la part del ser com la del sentir. A partir del treball de les emocions, els alumnes comencen a prendre consciència dels seus sentiments i de manera especial de la seva regulació. Només s’aprèn des de l’emoció. Tot el que és afectiu és efectiu. El desenvolupament afectiu és la base per al bon desenvolupament de la resta d’habilitats.

L’objectiu és oferir als alumnes estratègies que els ajudin a ser capaços de conèixer-se ells mateixos, així com aprendre a comprendre, entendre i estimar els altres amb les seves capacitats i limitacions per aconseguir una autoestima correcta.