Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

ESCOLA VERDA

L’hort és un recurs pedagògic molt beneficiós per als nens i nenes d’Avantis. Aporta estratègies dirigides al seu desenvolupament físic, mental, emocional i educatiu. A través de la dedicació mitjançant la sembra, el cultiu, la cura i la recol·lecció, aprenen a respectar els cicles naturals del medi creixent en valors de respecte pels altres i per l’entorn.

A l’hort d’Avantis desenvolupen i milloren habilitats motrius amb el treball de la terra i l’ús d’instruments, a més d’adquirir destreses com ara el treball en equip i la presa de decisions i conseqüències, destreses que faran servir al llarg de la seva vida. Tot això promovent valors de respecte i igualtat relacionant el valor dels aliments i la sostenibilitat, en definitiva, posant en valor la nutrició.