Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

Què és el “Bon dia”?

El “Bon dia” és l’espai d’aprenentatge que permet treballar aspectes de l’estimulació primerenca

Què és el “Bon dia”? Cada matí, a Llar d’Infants, dediquem una estona al “Bon dia” un espai d’aprenentatge on ens permet treballar aspectes de l’estimulació primerenca com són l’audició, l’embarbussament, la poesia, l’endevinalla i la dita.

Per fer-ho, oferim als alumnes tot un seguit de continguts perquè, amb el temps, ells mateixos es puguin interrelacionar amb aprenentatges posteriors del seu món real.

A més, també treballem altres continguts com l’abecedari, els números, els colors, les figures geomètriques, etc.

Per estar actualitzats diàriament podeu seguir-nos al nostre Instagram.

Què és el "Bon dia"?

Altres notícies: