Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

CAPELLANIA

El col·legi ofereix un servei de Capellania, atès per sacerdots de la Prelatura de l’Opus Dei, que està disponible per a totes les persones de la comunitat educativa que ho desitgin.

A través d’un diàleg constant i obert, els sacerdots atenen gustosament les consultes dels qui sol·liciten el seu consell i orientació per al desenvolupament de la seva vida personal, en els aspectes humans i espirituals.

També se celebra Missa cada dia a Pineda i Xaloc en el següent horari:

  • Oratori de Pineda: De dilluns a divendres a les 8,15h i a les 13,05h
  • Oratori de Xaloc: de dilluns a divendres a les 8,15h i diumenges i festius a les 12,30h