Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

COVID-19
En aquesta pestanya us facilitem la informació relacionada amb el Covid-19 que és important tenir en compte durant el curs.

Document resum de mesures

Covid a Avantis i Pineda:

Gestió de casos de covid-19 als centres 

educatius actualitzat 2022: