Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

PERMANÈNCIES

Servei de permanències

L’horari és el següent:

Matí: de 7:30h a 9h
Tarda: de 16:45h a 19h

El servei de permanències té un cost de 15€ mensuals per cada 15 minuts.