Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

¡Gràcies per contactar amb nosaltres!

Rebreu una resposta tan aviat com es pugui a través del correu electrònic que heu facilitat.

L’informen que, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal L.O. 15/1999 de Protecció de Dades i el (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, les seves dades seran tractades per CENTRE CULTURAL PINEDA i es faran servir per tal de tenir-los en compte en un procés de selecció de personal. En el cas que vostè desitgi accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades personals només li cal dirigir-se per escrit a C/ Joncs, 1 Hospitalet de Llobregat – Barcelona, o enviar un correu electrònic a info@pineda.es adjuntant fotocopia del DNI, NIE o passaport per a la comprovació de la seva identitat. També l’informem que té el dret de presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos si no veu atesos els seus drets o considera que s’han vulnerat els seus drets. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui una relació amb vostè, sempre que no ens manifesti el contrari, i fins a un màxim de cinc anys si no hi ha hagut relació ni cap contacte.