Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

SERVEI MÈDIC

Assistència mèdica per accident escolar

Avantis té contractada una pòlissa que atén els accidents que es produeixen tant a l’escola com a les sortides culturals, excursions o convivències. Aquesta assegurança no cobreix les malalties comunes ni els accidents que siguin aliens a les activitats del centre.

Revisió mèdica

D’acord amb el Programa de Salut Escolar, a tots els alumnes de 4 anys —o alumnes més grans que s’incorporin al col·legi per primera vegada- se’ls efectuarà un examen de salut, sempre que no estiguin ja controlats en un centre d’atenció primària mitjançant el Programa de Seguiment del Nen Sa.