Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

Projecte “From Egg to chick”

Des d'Avantis i Pineda hem comprat una incubadora perquè els alumnes de les dues escoles la puguin utilitzar des de diferents matèries i cursos

Des d’Avantis i Pineda hem comprat una incubadora perquè els alumnes de les dues escoles la puguin utilitzar des de diferents matèries i cursos Ja han nascut tres pollets a la nostra incubadora! Des d’Avantis i Pineda hem comprat una incubadora perquè els alumnes de les dues escoles la puguin utilitzar des de diferents matèries i cursos. Voleu […]