Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

Avantis es subscriu al Projecte Guay-fi, de la Fundació “Aprendre a Mirar”!

L’objectiu del projecte és posar a l’abast de pares, mares i mestres un conjunt d’iniciatives i activitats variades que ens ajudin a no recórrer a l’ús de dispositius mòbils o digitals

Desde Avantis ens hem subscrit al projecte Guay-fi, de la Fundació Aprendre a Mirar, en concret per als alumnes i famílies de P-5.

L’objectiu del projecte és posar a l’abast de pares, mares i mestres un conjunt d’iniciatives i activitats variades per poder fer a casa, a l’aire lliure o inclús quan es viatja en cotxe, sense que haguem de recórrer a l’ús de dispositius mòbils o digitals.

Dimecres 2 de juny, a les 19h, a la reunió de pares del tercer trimestre, Rosa Maria Aguilar, responsable d’aquest projecte, ens parlarà de “Pantalles, aprenentatge i cervell infantil” i ens explicarà la utilització d’alguns recursos, uns per l’aula i d’altres per gaudir en família. Mentrestant, s’entregarà a cada família un “Kit de supervivència”. Aquest Kit facilitarà el joc en els moments en els quals, a vegades, recorrem als mòbils i a les pantalles per “entretenir” els més petits.

El Kit es donarà al nen/a el dia de l’entrevista trimestral amb la tutora, després d’haver parlat del material que inclou, per intentar treure el màxim profit.

Altres notícies: